Verkoop

 
Denkt u erover uw onderneming te verkopen?

MFinity Bedrijfsovernames draagt zorg voor de begeleiding en de coördinatie van het volledige verkoopproces. MFinity Bedrijfsovernames wordt door opdrachtgevers in een zeer vroeg stadium bij overnametrajecten betrokken, bij voorkeur bij het verkoop klaar maken van de onderneming.

De werkwijze van MFinity Bedrijfsovernames bestaat uit het aannemen, begeleiden en coördineren van overnametrajecten om vervolgens een aantal specialistische werkzaamheden (indien gewenst) uit te besteden aan derden (due diligence, fiscaal en juridisch).

Het proces

Hiernaast treft u, in het kort, de fases van het overnameproces aan, MFinity Bedrijfsovernames is uw sparringpartner in de voorbereidingsfase waarbij uw onderneming verkoop klaar gemaakt wordt.

In de volgende fase wordt de markt, het bedrijf en haar onderscheidend vermogen onderzocht. Dit resulteert in een informatiememorandum waar een volledige beschrijving van de onderneming en haar sterke, zwakke punten, kansen en bedreigingen vermeldt staan.

Aan de hand van genoemd informatiememorandum wordt een waardebepaling uitgevoerd en samen met u een prijsstelling vastgesteld waarmee uw onderneming in de markt wordt gezet.

In de selectiefase wordt in overleg met u een selectie (longlist) van de potentieel geïnteresseerde overnamekandidaten gemaakt, waarna hiervan een ‘shortlist’ gemaakt wordt die daadwerkelijk benaderd worden.

Daarna wordt voor uw bedrijf een anoniem profiel opgesteld waarin de sterke punten van uw onderneming tot uitdrukking komen. Geïnteresseerde kandidaten ontvangen, na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring, het informatiememorandum.

Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd een bieding onder voorwaarden te doen, deze worden aan u voorgelegd. U maakt hierbij de keuze met welke partijen u wilt onderhandelen.

Hierna wordt met één of verschillende partijen onderhandeld en het resultaat vastgelegd in een intentieovereenkomst.
Dan volgt het boekenonderzoek en de definitieve koopovereenkomst waarna de afronding en overdracht plaatsvindt.

Geïnteresseerd geraakt?

Wilt u uw onderneming verkopen, dan bent u bij ons aan het goede adres.
Neem gerust contact op, de eerste gesprekken zijn vrijblijvend. Hierbij kunnen wij inventariseren wat uw wensen zijn en hoe wij u hierin van dienst kunnen zijn.

verkoop