Aankoop

 
Denkt u erover een onderneming te kopen?

MFinity Bedrijfsovernames draagt zorg voor de begeleiding en de coördinatie van het volledige aankoopproces.

Het proces

Hieronder treft u, in het kort, de fases van het overnameproces aan, MFinity Bedrijfsovernames is uw sparringpartner in de voorbereidingsfase waarbij de strategische overwegingen waarom de betreffende onderneming aangekocht moet worden met u worden doorgenomen en wordt de aankoopstrategie bepaald.

In de volgende fase wordt de markt, de hierin werkzame bedrijven en hun onderscheidend vermogen onderzocht. Dit resulteert in een marktanalyse waar een volledige beschrijving van de ondernemingen en hun sterke, zwakke punten, kansen en bedreigingen vermeldt staan.

In de selectiefase wordt in overleg met u een selectie (longlist) van de potentiele overnamekandidaten gemaakt, waarna hiervan een ‘shortlist’ gemaakt wordt die daadwerkelijk benaderd worden.

Aan de hand van genoemde marktanalyse wordt voor één potentiële overnamekandidaat een overnameconstructie uitgewerkt, een waardebepaling uitgevoerd en samen met u een prijsstelling vastgesteld waarmee de onderneming aangekocht zou moeten kunnen worden.

Daarna wordt een bieding onder voorwaarden uitgebracht en kunnen bij wederzijdse interesse de intentieonderhandelingen starten welke afspraken vastgelegd worden in een intentieverklaring waarbij de verkoper exclusiviteit garandeert.

Dan volgt het boekenonderzoek en de definitieve koopovereenkomst waarna de afronding en overdracht plaatsvindt.

Geïnteresseerd geraakt?

Wilt u een onderneming kopen, dan bent u bij ons aan het goede adres.
Neem gerust contact op, de eerste gesprekken zijn vrijblijvend. Hierbij kunnen wij inventariseren wat uw wensen zijn en hoe wij u hierin van dienst kunnen zijn.