Nieuws

Plan van aanpak bedrijfsverkoop en proces van bedrijfsoverdracht

Op het moment dat u er aan denkt om uw (familie) bedrijf te verkopen komen er opeens allerlei vragen naar boven, waar uzelf of uw accountant ook niet meteen een antwoord op heeft. Bij een bedrijfsverkoop wilt u immers het beste eruit halen, maar wat is de waarde van uw onderneming? Hoe kunt u deze bedrijfswaardering beïnvloeden, zodat uw bedrijf ook bij mindere prestaties veel meer opbrengt? En waar vindt u een juiste koper? Zie ook het artikel en klik op: Bedrijfsoverdracht: voor welk bedrag uw bedrijf verkopen?

Juiste overname begeleiding, coördinatie en coaching bij bedrijfsverkoop
Losstaand van de vraag of u uw bedrijf kan verkopen brengt de verkoop van uw bedrijf onmacht en onwetendheid met zich mee. De overname begeleiding, coördinatie en financiële coaching wordt vaak onderschat met alle gevolgen van dien. Welke informatie moet u bijvoorbeeld aan de koper geven? Wat heeft een verkeerde bedrijfswaardering tot gevolg? Op welke wijze waarborgt u de continuïteit en groei voor uw medewerkers?

Stappenplan bij bedrijfsverkoop en bedrijfswaardering

Op het moment dat u wilt overgaan tot bedrijfsverkoop, is het aan te bevelen om dit professioneel en zorgvuldig voor te bereiden en uit te voeren. Het hieronder beschreven stappenplan gaat in op het gehele bedrijfsverkoop traject van het moment dat u als ondernemer de knoop over de verkoop heeft doorgehakt tot het moment dat de onderneming daadwerkelijk wordt overgedragen. Het traject is onder te verdelen in 3 fasen:

De voorbereidingsfase om uw bedrijf te verkopen
De daadwerkelijke verkoop van uw bedrijf
De afronding van de bedrijfsverkoop

Gedurende dit proces is het aan te raden een ervaren fusie- en overname adviseur te raadplegen. Dit dient iemand te zijn die uw volledige vertrouwen geniet en u in het gehele proces kan ondersteunen. Dit is noodzakelijk want de bedrijfsovername specialist heeft gedurende het hele proces verschillende rollen. Zo kan hij optreden als deskundige, klankbord, gespreksleider en coördinator. Iets wat u zelf door uw betrokkenheid met uw bedrijf vaak niet kunt invullen.

10 waardevolle tips bij bedrijfsverkoop:

1. Begin op tijd met de voorbereiding van de verkoop. Zorg er bijvoorbeeld voor dat uw onderneming de juiste juridische en fiscale structuur heeft.

2. Zorg ervoor dat uw onderneming niet volledig afhankelijk van uzelf is. Hoe vaker u met een gerust hart op vakantie kunt, hoe meer uw onderneming waard is.

3. Weet wat uw onderneming reëel waard is. Veel deals lopen vast op een verkeerde waardeperceptie.

4. Cash is king, profit is an opinion. Niet de boekhoudkundig bepaalde winst maar de vrije cashflow is bepalend voor de waarde van een onderneming.

5. Voorkom onduidelijkheid in het verkoopproces. Stel een verkoopmemorandum op.

6. Onderhandelen is niet alleen een zakelijk, maar vaak ook een emotioneel proces. Laat emoties niet de overhand krijgen. Onderhandel objectief.

7. Schakel een overnamespecialist in. Deze behoedt u voor kostbare valkuilen.

8. Maak heldere afspraken en zet deze in iedere fase van het verkoopproces op papier. Veel overnames stranden op verkeerde interpretaties van mondelinge afspraken.

9. Als de intentieovereenkomst is getekend, bent u pas op de helft. Onderschat het due diligence proces en de onderhandelingen over de koopovereenkomst niet.

10. Blijf na de overname niet te lang bij de onderneming betrokken. De koper doet het vaak anders dan u gewend was, en dat confronteert. Altijd.